Trang chủ Blog Trang 49

KPKH: “TRÒ CHUYỆN VỀNHỮNG  ĐỒ CHƠI  BÉ THÍCH”

0
KPKH: “TRÒ CHUYỆN VỀNHỮNG  ĐỒ CHƠI  BÉ THÍCH”
KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀNHỮNG  ĐỒ CHƠI  BÉ THÍCH   1/ Mục đích yêu cầu: Kiến thức :  - Trẻ biết được một số đặc điểm của  đồ chơi,...

THỂ DỤC: NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC

0
THỂ DỤC: NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC
THỂ DỤC: NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC 1/ Mục đích yêu cầu: Kiến thức: trẻ thực hiện được động tác  cầm bóng bằng hai tay ném...

KH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CĐN BÉ THÍCH...

0
KH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CĐN BÉ THÍCH CHƠI GÌ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2020 CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH CHƠI GÌ I/ ĐÓN TRẺ...

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH BÉ THÍCH CHƠI GÌ

0
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH BÉ THÍCH CHƠI GÌ
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH BÉ THÍCH CHƠI GÌ Mục tiêu giáo dục Nội dung Hoạt động CS 11: Ném bóng về phía trước Cầm bóng bằng hai tay dùng...