Trang chủ Blog Trang 3

Các Bộ Phận Trên Cơ Thể

0
Các Bộ Phận Trên Cơ Thể
Tình Cảm Kĩ Năng Xã Hội Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Mục đích - yêu cầu: Kiến thức  - Trẻ biết các bộ...

Quan Sát: Cây Tùng

0
Quan Sát: Cây Tùng
Quan Sát: Cây Tùng -  Tcvđ: Xẻ Cưa - Chơi Td: Vẽ Đồ Chơi Tặng Bạn Mục đích: - Trẻ quan sát biết được tên cây,...

Thơ Đôi Mắt Của Em

0
Thơ Đôi Mắt Của Em
Thơ Đôi Mắt Của Em Mục đích - yêu cầu: Kiến thức:  - Trẻ thuộc bài thơ và đọc thơ diễn cảm - Trẻ...

Quan Sát Cây Lá Màu

0
Quan Sát Cây Lá Màu
Quan Sát Cây Lá Màu Tcvđ: Kéo Co Chơi Td: Chơi Với Đất Nặn Mục đích: - Trẻ quan sát biết được tên cây, những đặc...

Dạy Hát Đôi Mắt Xinh

0
Dạy Hát Đôi Mắt Xinh
Dạy Hát Đôi Mắt Xinh Mục đích - yêu cầu: Kiến thức - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả - Trẻ thuộc...

Quan Sát: Chú Bộ Đội

0
Quan Sát: Chú Bộ Đội
Quan Sát: Chú Bộ Đội Tcvđ: Xẻ Cưa Chơi Td: Chơi Với Lá Mục đích: - Trẻ quan sát biết được chú đóng ở đơn vị...

Lĩnh vực phát triển nhận thức Nhận biết hình tròn hình...

0
Lĩnh vực phát triển nhận thức Nhận biết hình tròn hình vuông
Lĩnh vực phát triển nhận thức Nhận biết hình tròn hình vuông Mục đích - yêu cầu: Kiến thức:  - Trẻ nhận biết được...

Quan Sát Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

0
Quan Sát Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn
Quan Sát Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn TCVĐ: Về đúng nhà Chơi TD: Chơi với lá cây   Mục đích: - Trẻ chú ý quan...

Lĩnh vực phát triển thể chất Bật tại chỗ 3 –...

0
Lĩnh vực phát triển thể chất Bật tại chỗ 3 - 4 lần
Lĩnh vực phát triển thể chất Bật tại chỗ 3 - 4 lần Mục đích - yêu cầu: Kiến thức  - Trẻ biết bật...

Kế Hoạch Tuân I: Cơ Thể Của Bé

0
Kế Hoạch Tuân I: Cơ Thể Của Bé
Chủ Đề Bản Thân: 4 Tuần Kế Hoạch Tuân I: Cơ Thể Của Bé Thời Gian Thưc Hiện Từ Ngày 23/ 09-27/09 2020 I/CHUẨN BỊ 1.Trong lớp :-Tranh...