Kế Hoạch Chủ Đề Con Biển Việt Nam Thân Yêu

0
Kế Hoạch Chủ Đề Con Biển Việt Nam Thân Yêu
Kế Hoạch Chủ Đề Con Biển Việt Nam Thân Yêu (Thời Gian : 13/04 - 17/04/2020)   Thứ/ HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sỏng - Cô đón trẻ vào...

Nhận Biết Mối Quan Hệ Hơn Kém, Thêm Bớt Chia Nhóm...

0
Nhận Biết Mối Quan Hệ Hơn Kém Thêm Bớt Chia Nhóm Số Lượng 10
Phát Triển Nhận Thức Nhận Biết Mối Quan Hệ Hơn Kém, Thêm Bớt Chia Nhóm Số Lượng 10 Yêu cầu. - Trẻ ôn lại số...

Phát triển thẩm mĩ Dạy hát Quê hương tươi đẹp

0
Phát triển thẩm mĩ Dạy hát Quê hương tươi đẹp
Phát triển thẩm mĩ Dạy hát Quê hương tươi đẹp Nghe hỏt: Về với Hương Khê Trò chơi: Nghe tiếng hỏt tỡm đồ vật Yêu...

Phát Triển Ngôn Ngữ: Chuyện Ông Gióng

0
Phát Triển Ngôn Ngữ: Chuyện Ông Gióng
Phát Triển Ngụn Ngữ: Chuyện ông gióng Yêu cầu. - Hiểu nội dung truyện cùng diễn biến hành động và hiện tượng nhân vật...

Phát Triển Thẩm Mĩ: Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Em

0
Phát Triển Thẩm Mĩ: Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Em
Phát Triển Thẩm Mĩ: Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Em Yêu cầu. - Bằng những kĩ năng đó học trẻ biết mụ tả về...

Đập Và Bắt Bóng Bằng Hai Tay Chạy Liên Tục 150m

0
Đập Và Bắt Bóng Bằng Hai Tay Chạy Liên Tục 150m
Phát Triển Thể Chất Đập Và Bắt Bóng Bằng Hai Tay, Chạy Liên Tục 150m Yêu cầu. - Trẻ được củng cố đập và bắt...

Phát Triển Nhận Thức Trò Chuyện Tìm Hiểu Về Quê Hương...

0
Phát Triển Nhận Thức Trò Chuyện Tìm Hiểu Về Quê Hương Thân Yêu
Phát Triển Nhận Thức Trò Chuyện Tìm Hiểu Về Quê Hương Thân Yêu   I.Yêu cầu. - Trẻ biết về quê của ḿnh,tên xă ,huyện của quê nội...

Kế Hoạch Thực Hiện Hoạt Động Góc Quê Hương Thân Yêu

0
Kế Hoạch Thực Hiện Hoạt Động Góc Quê Hương Thân Yêu
Kế Hoạch Thực Hiện Hoạt Động Góc Quê Hương Thân Yêu   Tờn gúc Nội dung Kết quả mong đợi  Chuẩn bị Cỏch tiến hành     Gúc xõy dựng   -Xõy dựng hồ Bỡnh Sơn. -...

Kế Hoạch Chủ Đề Con Quê Hương Thân Yêu

0
Kế Hoạch Chủ Đề Con Quê Hương Thân Yêu
Kế Hoạch Chủ Đề Con Quê Hương Thân Yêu (Thời Gian : 06/04 – 10/04/2020)   Thứ/ HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sỏng - Cô đón trẻ vào lớp...

Kế Hoạch Chủ Đề Quê Hương – Đất Nước –...

0
Kế Hoạch Chủ Đề Quê Hương - Đất Nước – Bác Hồ
Kế Hoạch Chủ Đề Quê Hương -  Đất Nước – Bác Hồ ( Thời Gian: 5 Tuỗn .Từ Ngày 06/04 – 08/05/2020)   Mục tiêu ...