Truyện Em Bé Dũng Cảm

0
Truyện Em Bé Dũng Cảm
Truyện Em Bé Dũng Cảm Mục đích yêu cầu Kiến thức : -Trẻ thích nghe cô kể chuyện hiểu được nội dung câu...

Trò Chyện Về Các Giác Quan Trên Cơ Thể

0
Trò Chyện Về Các Giác Quan Trên Cơ Thể
Trò Chyện Về Các Giác Quan Trên Cơ Thể   Mục đích yêu cầu Kiến thức: - Trẻ biết tên các giác quan...

Thơ Xoè Tay

0
Thơ Xoè Tay
Thơ Xoè Tay Mục đích - yêu cầu: Kiến thức: - Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả - Hiểu...

Dạy Hát: Rửa Mặt Như Mèo

0
Dạy Hát: Rửa Mặt Như Mèo
Nghe Hát Đường Và Chân Dạy Hát: Rửa Mặt Như Mèo Vận Động: Hòa Bình Cho Bé Mục đích: - Trẻ chú ý lắng nghe cô...

Dạy Trẻ So Sánh Chiều Cao 2 Đối Tượng

0
Dạy Trẻ So Sánh Chiều Cao 2 Đối Tượng
Dạy Trẻ So Sánh Chiều Cao 2 Đối Tượng Mụcđích: - Trẻ so sánh nhận biết sự giống và khác nhau về chiều dài...

Đi Chạy Thay Đổi Tốc Độ Theo Hiệu Lệnh

0
Đi Chạy Thay Đổi Tốc Độ Theo Hiệu Lệnh
Đi Chạy Thay Đổi Tốc Độ Theo Hiệu Lệnh Mục đích - yêu cầu: Kiến thức - Trẻ biết chạy đúng tư thế,...

Tôi Cần Gì Để Lớn Lên Khoẻ Mạnh

0
Tôi Cần Gì Để Lớn Lên Khoẻ Mạnh
Kế Hoạch Tuần Iv: Tôi Cần Gì Để Lớn Lên Khoẻ Mạnh THỜI GIAN THƯC HIỆN     14-19/   10  /2020 I/CHUẨN BỊ Đồ dùng của cô: ...

Nhận Biết Thức Ăn Qua Vị Giác

0
Nhận Biết Thức Ăn Qua Vị Giác
Nhận Biết Thức Ăn Qua Vị Giác Mục đích - yêu cầu: Kiến thức - Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm,...

Quan Sát Đôi Bàn Tay, Khuôn Mặt

0
Quan Sát Đôi Bàn Tay, Khuôn Mặt
Quan Sát Đôi Bàn Tay, Khuôn Mặt Chơi Dung Dăng Dung Dẻ - Chơi Tự Do *Mục đích -Trẻ gọi tên và nêu nhận xét các đặc...

Dạy Trẻ Biết Nói Lời Cảm Ơn, Xin Lỗi

0
Dạy Trẻ Biết Nối Lời Cảm Ơn, Xin Lỗi
Dạy Trẻ Biết Nối Lời Cảm Ơn, Xin Lỗi 1.Mục đích - Trẻ biết ý nghĩa của việc nói lời cảm ơn xin lỗi -Trẻ biết khi...